آخرین اخبار

کارت هدیه کادونا
کارت هدیه کادونا

کارت هدیه کادونا به بازار آمد

تفکیک دستخط انسان و ربات سخت شد
تفکیک دستخط انسان و ربات سخت شد

یک روز در آینده‌ای نه‌چندان دور ربات‌ها قادر خواهند بود به انسان‌ها در محیط کار کمک کنند و وظیفه یادداشت‌برداری یا طراحی نمودارها را انجام دهند.