آخرین اخبار

صدور بیش از ۲ میلیون کارت هوشمند ملی تولید داخل
صدور بیش از ۲ میلیون کارت هوشمند ملی تولید داخل

سخنگوی سازمات ثبت احوال کشور گفت: ۲ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۲۱۱ قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخل صادر و به متقاضیان تحویل داده شده است.