پرسومیل

این دستگاه قادر است پروسه بسته بندی پاکت های نامه را به صورت کاملا اتوماتیک انجام دهد که منجر به صرفه جویی قابل توجه ایی در زمان و بهره وری می گردد. از جمله ویژگی های این دستگاه عبارت است از:
  • قرار دادن اسناد و کارت با تعداد تکی، دوتایی و چهارتایی
  • امکان قراردادن تعداد مختلف اسناد در پاکت
  • اختصاصی کردن اسناد
  • امکان استفاده از پایگاه داده در اختصاصی کردن پاکت های نامه
  • ...
 
f

/PR267_PMPR06GB_04_2016_PERSOMAIL.pdf