کارت اعتباری خرید کالای ایرانی ویژه مستمری‌بگیران

# ۱۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند و حقوق ماهیانه آن‌ها کمتر از ۱۵ میلیون ریال است، می‌توانند کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را از شعب بانک رفاه دریافت کنند.

کارت اعتباری خرید کالای ایرانی ویژه مستمری‌بگیران
اعتبار کارت مذکور حداقل ۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰ میلیون ریال است. مدت استفاده از آن ۳ ماه بعد از تاریخ صدور و مدت بازپرداخت خرید صورت گرفته ۲۴ ماهه، با نرخ سود ۱۲ درصد است.
گفتنی است کارت اعتباری مذکور، ضمن اعتبار سنجی مستمری‌بگیر و با ارائه گواهی حقوق و تعهد کسر اقساط از سازمان تأمین اجتماعی برای مستمری‌بگیران صادر می‌شود.
منبع: بانک رفاه کارگران