گمرگ ایران به کیف پول الکترونیکی مجهز شد

# ۲۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

گمرک ایران در تازه‌ترین اقدام سیستم کیف پول الکترونیکی را راه‌اندازی کرد.

گمرگ ایران به کیف پول الکترونیکی مجهز شد
این اقدام به دنبال اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی و در جهت سرعت بخشیدن به عملیات گمرکی صورت گرفته است و ازآنجا که در ازای خدماتی مانند توزیع، انبارداری، تخلیه و بارگیری بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه می‌بایست مبلغی پرداخت گردد، سامانه جامع امور گمرکی با راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی متصل به کارت‌های هوشمند باعث شده است که صادرکننده نیازی به پرداخت مبالغ مالی خدمات نداشتند و سامانه به‌صورت هوشمند از کیف پول الکترونیک آن برداشت می‌کند.
این موضوع علاوه بر ایجاد کنترل‌های دقیق و جلوگیری از تخلف موجب افزایش سرعت شده و عدم نیاز به حسابداری‌های پیچیده را میسر می‌سازد. گمرک ایران در دو سال گذشته موفق شد ۳۴ فعالیت گمرکی را الکترونیکی کند.
منبع: گمرک ایران