سقف روزانه خرید کارتی تمام بانک‌های کشور

# ۳۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

بانک مرکزی ایران با ارسال بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها، ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل ‌وانتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه‌های فروش؛ اعم از مجازی و فیزیکی را از تاریخ 20/1/1394 معادل ۵۰۰ میلیو‌ن ریال معادل ۵۰ میلیون تومان در روز تعیین نمود.

سقف روزانه خرید کارتی تمام بانک‌های کشور
تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در متن بخشنامه سقف روزانه خرید کارتی به بانک‌ها ابلاغ شده است، به شرح زیر است:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه‌های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ 1394/01/20 معادل پانصد میلیون ریال تعیین می‌شود.
ب: بانک‌های صادرکننده کارت باید ظرف مدت سه ماه، سازوکاری را در روال‌های اجرایی و سامانه‌های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف پانصد میلیون ریال تجاوز نماید، از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت‌کننده به‌درستی مطلع گردیده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل‌انتقال کارتی به‌صورت درون بانکی (غیرشتابی) از تاریخ1394/2/1معادل پانصد میلیون ریال در هرروز تعیین می‌گردد.
خواهشمند است، ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به واحدها، شعب و مشتریان و هدایت آن‌ها، بر اجرای دقیق موارد پیش گفت از تاریخ‌های اعلام‌شده نظارت مؤثر و عالیه معمول گردد.
منبع: بانک مرکزی