مدل کسب‌وکار از ضرورت‌های نظام پرداخت

# ۴۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

صادق فرامرزی؛ آنچه صنعت پرداخت را در سال‌های گذشته و علی‌الخصوص در سالی که پشت‌سر گذاشتیم آزار داد و حتی به عبارتی دچار صدمه جدی کرد، همانا نداشتن مدل کسب‌وکار (Business model) بوده است.

مدل کسب‌وکار از ضرورت‌های نظام پرداخت
تصمیمات و مصوبات بالاسری، الزاماتی که ذی‌نفعان به سیستم پرداخت تحمیل می‌کنند، فشار مضاعفی که مشتری به بازیگران صنعت وارد می‌کند و نبود رویه واحد، اتحاد عملی و فکری در بین ارکان نظام پرداخت، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این صنعت علی‌رغم فشار فراوانی که تحمل می‌کند و خدمات با تعهد به بهبود مستمر خود هنوز دارای مدل کسب‌وکاری مشخصی نباشد.
با توجه به فضای پسابرجام و ورود عن‌قریب بازیگران مستقل خارجی، به نظر نمی‌رسد فرصت زیادی نزد ارکان اصلی این صنعت در داخل کشور باشد تا به همین روش متفرق و با رویکردی شبیه کسانی که به شاخه‌ای نشسته‌اند و شاخه را با دست خود می‌برند ادامه مسیر دهیم.
هرچند به دلیل ضعف صنفی و به عبارتی نبود صنف به معنای واقعی در حوزه اخذ کارمزد تراکنش، شکست مطلقی خورده‌ایم اما حضور تراکنش‌های بین‌المللی به ما کمک خواهد کرد تا این مفاهیم را پیاده‌سازی کنیم. هنوز سازمان بانک‌ها و سازمان pspها و سازمان ارکان قانون‌گذار نظام بانکی هماهنگی کاملی با یکدیگر ندارند و این شکاف باعث بروز شکست‌های بعدی خواهد شد.
با اطمینان می‌گوییم که حتی امروز برای تشکیل گروهی مقتدر و متحد با رهبری رگولاتور اصلی دیر است، حال این تشکل می‌خواهد صنف باشد و یا هر نام دیگری. بدنه این صنعت دیگر تحمل چرخش‌های ناگهانی ندارد و گیجی استیلا یافته به ذهن مدیران اقتصادی این حوزه باید در یک راستا مجدداً سازمان یابد، خروجی و برآیند عملکرد ارکان این صنعت می‌تواند هم‌راستا با سطح بالای علمی و تکنولوژی موجود و سطح محترم و شریف عملیاتی در حوزه پشتیبانی، خود نیز تبدیل به مهره مؤثری در شاخص‌های مهم اقتصادی حتی تورم شود.
منبع: راه پرداخت