صدور کارت اعتباری عام با دستور بانک مرکزی

# ۵۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از اعطای کارت اعتباری عام با موافقت رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: «این کارت اعتباری با سقف ۱۰ میلیون برای رفع نیاز ضروری و بر اساس نرخ سود عقود مبادله‌ای تعیین شده است. این طرح برای افزایش تمایل به تسهیلات خرد و تأمین مالی مصرف‌کنندگان است.»

صدور کارت اعتباری عام با دستور بانک مرکزی
سید علی اصغر میرمحمدصادقی به کارت‌های اعتباری که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی از چندی پیش توزیع شده است اشاره کرد و افزود: «بانک مرکزی حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار سه بانک صادرات، ملی و رفاه قرار داده است تا هر یک به میزان ۱۴۰۰ میلیارد تومان از آن استفاده کرده و تسهیلات پرداخت کند.»
سید علی اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی: با دستور بانک مرکزی کارت اعتباری عام در بانک‌های ملی، صادرات و رفاه صادر می‌شود
وی در خصوص نحوه تخصیص این کارت‌ها گفت: «این کارت‌های اعتباری برای بازنشستگان در بانک صادرات، بازنشستگان آموزش‌وپرورش در بانک ملی و کارکنان و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بانک رفاه در حال انجام است.»
منبع:  بانک مرکزی