اطلاعیه بانک مرکزی به شبکه بانکی

# ۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

بانک‌ها برای تأمین وجه نقد خودپردازها برنامه‌ریزی کنند.

اطلاعیه بانک مرکزی به شبکه بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با توجه به در پیش بودن تعطیلات سال نو و ضرورت تأمین به‌موقع تقاضای وجه نقد، خواستار برنامه‌ریزی بانک‌ها برای تأمین وجه نقد موردنیاز دستگاه‌های خودپرداز بانکی در سراسر کشور شد.
منبع:  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران